Pomáhajme si vzájomne a rešpektujme jeden druhého

COOP Jednota Nitra, SD  zabezpečuje zásobovanie hlavne potravinami na vidieku. V tejto zložitej situácii sa nájdu aj ľudia ochotní pomôcť druhým. Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie našej zamestnankyni, ktorá nad rámec  svojich pracovných povinností pomohla aj  našim zákazníkom.  Žiaľ, ešte stále sa stretávame aj s nepochopením a aroganciou niektorých zákazníkov, ktorí odmietajú rešpektovať prijaté opatrenia na zníženie šírenia vírusu, vstupujú do predajní bez…

1 2 3 12