COOP Jednota Nitra SD. Štefániková 54, 94901 Nitra

Kontaktná osoba: p. Prekop Ján

Číslo tel.:037/6925715

e-mail: prekop@jednotanr.sk

Informácia k nákupnej karte

Nákupy načítané na papierovú, plastovú alebo digitálnu kartu sa kumulujú na číslo karty (číslo pod čiarovým kódom zo zadnej strany nákupnej karty).

Tieto nákupy sú podkladom pre výpočet zľavy podľa podmienok stanovených COOP Jednotou, v ktorej je nákupná karta registrovaná.

Do objemu nákupu pre výpočet zľavy sa nezahŕňa úhrada stravnými lístkami alebo stravovacou kartou, dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie účtov prostredníctvom COOPkasy, tabakové výrobky, platba za vratné obaly .

Držiteľovi nákupnej karty vzniká nárok na zľavu až po dosiahnutí celkového objemu nákupov načítaných na nákupnú kartu za príslušný polrok (1. alebo 2. polrok) v minimálnej  výške 50 €.  Max. výška nákupov nie je obmedzená.

Z vyčíslenej zľavy si držiteľ nákupnej karty nemôže uplatniť úhradu alkoholických nákupov v plnej výške /zákon 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov/,  s výnimkou piva, na ktoré sa žiadne obmedzenie nevzťahuje.

S COOP kartou môžu držitelia využiť ďalšie výhody:

zvýhodnenú cenu pri nákupe vybraných tovarov „len pre držiteľov karty“ v predajniach COOP Jednota;

ekonomické výhody u externých partnerov: CK TATRATOUR Slovakia www.tatratour.sk, CK TIP travel www.tiptravel.sk, CK BUBO www.bubo.sk, AQUAPARK Poprad www.aquacity.sk, Tempo Kondela Nábytok www.temponabytok.sk, spoločnosť ZAREN www.zaren.sk, Kúpele Piešťany www.piestany.danubiushotels.sk, Kúpele Smrdáky www.smrdaky.danubiushotels.sk, Kúpele Lúčky www.kupele-Lucky.sk, Bardejovské Kúpele www.kupele-bj.sk;

Viac informácií o Nákupnej karte COOP Jednota sa dozviete na stránke: www.coop.sk, www.cjnr.sk.