COOP Jednota Nitra, SD/ 18 marca, 2020/ Novinky

COOP Jednota Nitra, SD  zabezpečuje zásobovanie hlavne potravinami na vidieku. V tejto zložitej situácii sa nájdu aj ľudia ochotní pomôcť druhým. Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie našej zamestnankyni, ktorá nad rámec  svojich pracovných povinností pomohla aj  našim zákazníkom.  Žiaľ, ešte stále sa stretávame aj s nepochopením a aroganciou niektorých zákazníkov, ktorí odmietajú rešpektovať prijaté opatrenia na zníženie šírenia vírusu, vstupujú do predajní bez ochranných pomôcok, čím ohrozujú nielen našich zamestnancov, ale aj seba a ostatných zákazníkov. Chceme ich ubezpečiť , že robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili podmienky na plynulý predaj tovaru dennej potreby. Oceňujeme zodpovedný prístup našich zamestnancov, ktorých zdravie je prvoradé,  a preto podľa potreby prijímame preventívne opatrenia na ich ochranu aj ochranu zákazníkov. Veríme, že aj každý zákazník zodpovedne pristúpi k aktuálnej situácii. Pripájame poďakovanie zákazníka.

Dobrý deň,

rád by som sa s Vami pán generálny riaditeľ podelil o príjemný zážitok z dnešného nákupu vo Vašej prevádzke v dedine Hostie. Po zaplatení účtu som dostal pri pokladni rúško. Toto rúško ušila Vaša predavačka a rozdáva ich nezištne  každému kto príde do obchodu. Ostal som veľmi prekvapený lebo v dnešnej dobe keď sú „podnikavci“ schopní pýtať za rúško 10€ a ja ho dostanem zadarmo od cudzieho človeka tak to sa už dnes  nestáva… Žiaľ neviem jej meno ale určite je v Hostianskej predajni najkratšie a myslím si, že je aj najmladšia z celého pracovného kolektívu(tmavá silnejšia).  Všetky predavačky zo spomínanej predajne sú slušné, prijemné a úctivé ale predsa len čin tejto mladej dámy stojí za povšimutie, vyzdvihnutie a odmenu.

Dievčinka má moju úctu a Vy môžete byť hrdý na svoju pracovníčku