Výhercami súťaže z našej júnovej Víkendovky za nákup nad 20€ sa stávajú:

1.cena: Melánia Kováčová z Vinodolu

2.cena: Katarína Ivaničková z Obýc

3.cena: Miroslava Osuská z Nitry

Výhercami súťaže o najvyšší nákup v predajniach Tempo Nitra – Chrenovská 30 a Obchodnom dome Nitra – Slančíkovej 597/5 sa stávajú:

1. na predajni Tempo Nitra – Mária Kulichová

2. na predajni obchodný dom Nitra – Krístína Szalaiová