COOP Jednota Nitra, SD - kontakty

COOP Jednota Nitra, SD

Sídlo spotrebného družstva:
Štefánikova 54
94901
Nitra
telefón: 037 69 257 00
fax: 037 69 257 38
email: recepcianr@jednotanr.sk

Obchodné údaje družstva:
IČO: 00168874
DIČ: 2020411800
IČ DPH: SK2020411800

Spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Dr, Vložka č.: 19/N

Úseky

Úsek generálneho riaditeľa:
telefón: 037 69 257 02
Ekonomický úsek:
telefón: 037 69 257 04
Obchodný úsek:
telefón: 037 69 257 06
Technický úsek:
telefón: 037 69 257 08
Oddelenie členských vzťahov a kontroly:
telefón: 037 69 257 15
Závod Trebišov:
telefón: 056 32 494 10
Oznamovanie protispoločenskej činnosti
email: protispolocenskepodnety@jednotanr.sk

Zodpovedná osoba OOÚ