COOP Jednota Nitra, SD/ 5 septembra, 2019/ Novinky

Stretnutie zamestnancov COOP Jednoty Nitra na prelome mesiacov august a september sa stalo už dlhoročnou tradíciou. Už viac ako 20 rokov  sa každoročne koná v areáli parku kaštieľa v Mojmírovciach športový deň. Na  podujatí  sa okrem zamestnancov zúčastňujú aj ich rodinní príslušníci, veľmi si ho obľúbili najmä deti. V tomto roku presiahol počet účastníkov 400 osôb. Organizáciu podujatia zabezpečuje odborová organizácia v spolupráci s vedením družstva. Pre deti aj dospelých sú pripravené rôzne súťaže a atrakcie.

Tohtoročný športový deň oficiálne otvoril generálny riaditeľ COOP Jednoty Nitra, Peter Šipčiak. Deti súťažili v rôznych disciplínach, vyšantili sa na nafukovacej  včielke, povozili na koníkoch. Dospelí  zasa využili možnosť vyskúšať si presnosť v streľbe, zahrať si bowling , zaplávať si v bazéne. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie  počas celého dňa a pre deti aj sladké odmeny. Veľký záujem bol aj o vyšetrenia hodnôt, ktoré sú indikátormi rizika ochorení v dôsledku nezdravého životného štýlu – meranie krvného tlaku a cholesterolu, tukov . Službu zabezpečovali zamestnanci RÚVZ Nitra , ktorí zároveň poskytli informácie a rady k zlepšeniu životosprávy.

Po výdatnom obede sa uskutočnilo vyhodnotenie súťažných disciplín a tí čo mali ešte dostatok energie si mohli zatancovať pri hudbe.