COOP Jednota Nitra, SD/ 4 februára, 2020/ Novinky

Obchodný systém COOP Jednota spolupracuje prostredníctvom svojej nadácie s Fakultnou nemocnicou Nitra už takmer dve dekády. Počas tohto obdobia podporila Nadácia COOP Jednota nemocnicu rôznymi dôležitými prístrojmi, naposledy zakúpením mobilného ultrazvuku pre kardiologickú kliniku v hodnote 10 000 eur.

Podpora slovenského zdravotníctva je jedným z hlavných cieľov činnosti Nadácie COOP Jednota, založenej spotrebnými družstvami v roku 2001. „Naša spolupráca s Fakultnou nemocnicou Nitra má už dlhodobú, takmer 20-ročnú tradíciu. Teší nás, že môžeme prispieť k lepšiemu vybaveniu zdravotníckych zariadení modernými prístrojmi slúžiacimi k skvalitneniu zdravotných služieb pre obyvateľov celej spádovej oblasti. Mnohí z nich sú našimi zamestnancami, ale najmä zákazníkmi,“ uviedol počas odovzdávania darovacieho šeku Gabriel Csollár, predseda Správnej rady Nadácie COOP Jednota a zároveň predseda predstavenstva COOP Jednoty Nitra, s.d. V predchádzajúcich rokoch darovalo spotrebné družstvo nitrianskej nemocnici aj interaktívnu tabuľu s príslušenstvom, štyri počítače s LED monitormi a veľkoformátovým prístrojom či dôležité EKG zariadenie.

Mobilný ultrazvuk slúži na primárnu rýchlu diagnostiku pacientov. Pozostáva z tabletu a ultrazvukovej sondy, takže je veľmi praktický a ľahko prenosný. „Pacienta nie je potrebné prevážať na špecializované sonografické pracovisko, ale lekár môže prísť s mobilným „handheld – vreckovým“ ultrazvukom priamo k jeho lôžku,“ spomenul Jozef Hasilla, prednosta Kardiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Nitra. Začiatky zariadenia siahajú do roku 1834, keď boli na konci Pároviec, pri ceste na Mlynárce, postavené dve budovy nemocnice. V súčasných priestoroch „Pod Kalváriou” je od roku 1894. Od roku 2002 je Fakultnou nemocnicou zabezpečujúcou výuku študentov katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre celý Nitriansky kraj v 14 klinikách, 10 oddeleniach a 81 špecializovaných ambulanciách. Pacientom je k dispozícii 722 lôžok.

Za 19 rokov svojej činnosti zakúpila Nadácia COOP Jednota do slovenských nemocníc 181 lekárskych prístrojov v hodnote 1,3 milióna eur. Z toho v roku 2019 smerovalo na podporu zdravotníctva 77 000 eur.